תפריט נגישות

רב"ט אמנון כהן ז"ל

דברים לזכרו / שוקי, ידידו מילדות


מידת היושר אל אמנון היתה מיוחדת במינה. תמיד דיבר אמת ורדף צדק בלא-סייג. גם במקרים שהשקר היה יכול להושיעו מצרה, בחר לומר את האמת ובלבד שיהיה ישר עם עצמו. אמנון היה כה עניו ושקט עד כי היית צריך לחקור, לדרוש ולחפש היטב כדי לדעת על מעשים טובים שעשה, על עזרה לחברים ועל חסדים שנעשו בסתר. היתה בו פיקחות והוא ניחן באורח-מחשבה הגיוני. אני זוכר שסיפר לי כי מדי לילה, לפני הירדמו, הוא נוהג לערוך חשבון-נפש על מה שעשה ביום שחלף, ומשתדל ללמוד ממעשיו ולשפר את אורחותיו. היתה בו מידת כיבוד-הורים ואהבת משפחה שראויה לשבח-ולמופת. מדי יום, כתום הלימודים, נהג ללכת לכריכיה כדי לעזור לאביו. לקראת סוף כיתה י"ב שיתף אותי בהתלבטויותיו: להמשיך בלימודים גבוהים או להתגייס לצבא.
מי שיער שפרח שקט, עדין וטוב-לב, עומד להיקטף בהמולת-פגזים ורעם-תותחים?

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה