תפריט נגישות

סגן חיים פטר גרובר ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
חיים
פטר
גרובר
ז"ל
מ.א. 2118772
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור

סגן חיים גרובר ז"ל, אשר עקב מגבלות רפואיות היה קצין קישור, התנדב בפרוץ מלחמת יום הכיפורים לשמש בתפקיד מפקד מחלקת טנקים בחזית סיני. ביום 10 באוקטובר התנהל קרב מגע קשה על איזור הברגה. התחמושת של מרבית טנקי הפלוגה אזלה והם נעו לאחור לתחמש. הטנק של סגן חיים גרובר ז"ל נותר לבדו מול טנקי האויב. הוא תפס עמדה שלטת. באומץ לב ובעמידה איתנה בלם את האויב במשך שעתיים וחצי, כשהוא נתון לאש האויב, וגרם לאויב אבידות כבדות.
ב-24 באוקטובר 1973, בקרב בעיר סואץ, לחם סגן חיים גרובר ז"ל כשהוא מפעיל את מקלע המפקד עד שנפגע מרימון ונפל.
במעשיו אלה גילה סגן חיים גרובר ז"ל רוח התנדבות,אומץ לב ודביקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
10/10/1973
ניסן תשל"ו
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה