תפריט נגישות

סגן מיכה גלעד ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
מיכה
גלעד
ז"ל
מ.א. 489790
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת.
תאור המעשה: סגן מיכה גלעד ז"ל היה סגן מפקד במעוז "ליטוף". המעוז הותקף חזיתית, על ידי כוח מצרי גדול, תוך כדי הפגזה כבדה. בהתקפה זו נפצע קשה מפקד המעוז, וסגן מיכה גלעד ז"ל נטל את הפיקוד לידיו. סגן מיכה גלעד ז"ל עלה על הסוללה - כדי לצפות ולטווח את המרגמות לעבר הכוח המצרי הצולח את התעלה. כשתקף שנית הכוח המצרי, עבר מעמדה לעמדה ונלחם בכל מקום שהאויב תקף בו, ובכך נתן דוגמה אישית לאנשיו וגילה כושר מנהיגות מעולה. סגן מיכה גלעד ז"ל נהרג תוך כדי קרב פנים אל פנים באויב שניסה לפרוץ למעוז, ובכך גילה הקרבה עצמית למופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
10/1973
אייר תשל"ה
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה