תפריט נגישות

סא"ל משה מוסה קליין ז"ל


לאות ולעדות כי
סא"ל
משה
מוסה
קליין
ז"ל
מ.א. 228841
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור המעשה

ביום ה-9 ביוני 1967 פיקד סא"ל משה קליין על הכוח אשר נועד לכבוש את תל-פאחר. הכוח נפגע מאש נ.ט. בעת התנועה אל היעד ורוב הזחל"מים יצאו מכלל פעולה.
על מנת לשמור על רציפות התקיפה, אירגן כוח רגלי קטן והסתער בראשו על היעד. סא"ל משה קליין גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
9/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה