תפריט נגישות

סגן חיים אברהם מצליח ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
חיים
אברהם
מצליח
ז"ל
מ.א. 293388
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במבצע קדש

תיאור המעשה

במבצע "קדש" שימש סגן חיים מצליח ז"ל כסמ"פ והשתתף בהתקפת הלילה על עמדות האויב. הוא הוביל אישית את אנשיו להתקפה ונהרג בשעת קרב פנים אל פנים בעמדת אויב.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי

ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה