תפריט נגישות

רס"ן עמיחי בוכוול ז"ל


לאות ולעדות כי
רס"ן
עמיחי
בוכוול
ז"ל
מ.א. 0947222
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

עם פרוץ מלחמת יוה"כ שימש רס"נ עמיחי בוכוול ז"ל כקצין מודיעין בחטיבת שריון. במשך כל ימי הלחימה פעל רס"נ עמיחי בוכוול ז"ל בקו הקדמי ביותר, כשהוא מפעיל יחידות ואמצעי מודיעין, ועובר בתצפיות הקדמיות, תוך סיכון עצמי רב. בפעולתו זו איפשר זרימת מידע מודיעיני עדכני ושוטף אשר הביא להפעלה מושכלת של כוחותינו. ביום 20 אוק' 73 נפגע ונהרג כשהוא מדווח על התקפת אויב. במעשיו אלה גילה רס"נ עמיחי בוכוול ז"ל תושייה, דבקות במשימה ואומץ-לב למופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי

תשרי תשל"ו
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה