תפריט נגישות

חייל שלמה טבצ'ניק, שלום בן יוסף ז"ל

מכתב לחבריו בפלוגת העבודה בראש-פינה

אלבום תמונות

בית-הסהר עכו 23.6.38
תל-חי חברות וחברים,
דבר הכי גרוע בבית-הסהר, זה שאין לך אפשרות לעלות באופן חפשי על נייר, את מה שאתה מרגיש בתור בית"רי הראשון שהולך לתליה, בעד מולדתו. רציתי להסביר לכם שאני מתגאה בזה, למרות שאני לא שווה את הכבוד הזה אבל אני ממלא את התפקיד שמוטל על העברי הלוחם. ובאמת אין דבר יותר טוב בעולם משלמות בעד ארצנו. הסיסמה החלוצית: "כלום אין לי וכלום אינני רוצה בשבילי, הכל לעם, לעם ישראל", עשתה עלי הרושם הכי עמוק. תחת השפעתה עבדתי למען הבית"ר במשך 10 שנים ועכשיו אני גומר את עבודתי למען הבית"ר באופן בית"רי. אני מצגאה בזה. עבד הייתי לבית"ר עד יום מותי. אני שמח ואני הולך למות בביטחון גמור שמדינת יהודים תקום למרות כל המכשולים! לכו קדימה!

שלמה בן יוסף
אלה שרוצים יותר טובים מאלה ש"יכולים"

יחי זאב ז'בוטינסקי!
יחי הנער העברי!
תחי התנועה הבית"רית!
תחי מדינת יהודים בגבולות ההיסטוריות!
(תסלחו על השגיאות עוד לא הספקתי ללמד את שפתנו).

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה