תפריט נגישות

רב"ט שלמה ברודו ז"ל

קורות חיים מספר "יזכור"
בן חיה ויצחק, נולד ביום ט"ו בכסלו תרפ"ו (2.12.1925) בעיר סלוניקי, יוון. עלה עם הוריו לארץ בתשרי תרצ"ה והמשפחה השתקעה בתל-אביב.
בהיותו תלמיד בית-ספר עממי הצטרף לתנועת בית"ר. לאחר שסיים את בית-הספר החל לעבוד בבית-חרושת לטריקו וכתום שנה הצטרף למחתרת האצ"ל.
אחרי לימוד ואימונים צורף לשירות בחת"ם (חיל-התעמולה), מילא כל תפקיד במסירות ובנאמנות ואף על ימי עבודה ויתר למען מילוי החובה. כשעבר לשירות קרבי גילה כשרון ואומץ ומסירות לחברים.
עבר קורס מפקדים וקיבל את המינוי והכינוי "סגן עודד" (סגן לפי סולם הדרגות של האצ"ל) ואחר-כך שירת בהדרכה ואימונים.
בחורף תש"ח הוחזר לשירות קרבי בפעולות נגד הערבים בשכונות הספר, השתתף כמפקד
וכלוחם במערכה של אצ"ל על צפון יפו ואחרי שאצ"ל כבש את הכפר יהודיה נשאר עם יחידתו שם כחיל מצב.
כשהאויב תקף את הכפר בכוחות עדיפים וכבש אותו ורובו של הגדוד נסוג, נשאר שלמה בעמדתו, עד שאזלו כדוריו ושם נפל ביום ד' בסיוון תש"ח (11.6.1948).
ביום י"א באייר תשי"ב (6.5.1952), הועבר למנוחת-עולמים בקבר-אחים בבית-הקברות הצבאי בקרית שאול.
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה