תפריט נגישות

סג"מ דן דניאל פלד ז"ל

אלון הגליל (יישוב קהילתי)

נוסד ב-1980 בכוונה להקים מושב עובדים חקלאי. האסיפה הראשונה החליטה על הקמת "מושבוץ" - צורת חיים שיתופית שתכין את הבסיס למושב עובדים. ב-1983 חולקו אמצעי הייצור והתקבלה החלטה להפוך למושב עובדים חקלאי, שבו כ-20 יחידות משק. ב-1986 הוחלט על קליטת משפחות לא חקלאיות, במסגרת קהילתית, שפרנסתן מחוץ למקום. כיום מתפקד המקום כיישוב משולב, שבו חיים החקלאים לצד המתיישבים במסגרת הקהילתית. היישוב נבנה בתוך חורש של עצי-אלון עתיקים, ומכאן שמו.
מספר הנפשות: כ-650.
ענפי כלכלה: רפת, דיר, חממות פרחים, עסקים קטנים. רוב אנשי המקום, שהצטרפו למסגרת הקהילתית, מוצאים פרנסתם בערים ובמרכזים הסמוכים.
כדאי לראות: חורש עצי אלון עתיקים.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה