תפריט נגישות

סג"מ דן דניאל פלד ז"ל

הושעיה

הוקם ב-1980 כהיאחזות נח"ל, ואחר שימש כמקום הכשרה לגרעיני נח"ל דתי של עליית הנוער. ב- 1983 התיישבו במקום ראשוני היישוב הקהילתי משפחות צעירות יוצאות "בני עקיבא", שאליהן הצטרפו עולים חדשים מארצות הרווחה. בשלב הראשון הוקמו הבתים בבנייה מרוכזת. היישוב נקרא ע"ש רבי הושעיה אמורא ארצישראלי בדור הראשון לאמוראים שישב זמן מה בציפור הסמוכה. התושבים מנהלים אורח חיים דתי ציוני ברוח "תורה ועבודה", ובית הכנסת המקומי מהווה מרכז רוחני וקהילתי. בעשור האחרון הוקמו במקום מבני ציבור ושכונות חדשות.
מספר הנפשות: כ- 860.
רוב התושבים עובדים מחוץ להושעיה. באזור התעשייה של היישוב פועלים עסקים פרטיים, ביניהם אכסניית "מצפור" המשמשת לקבוצת נוער, לתיירים ולנופש ומקיימת קורסים וסמינרים בנושאים שונים, "כפר קדם" סיורים על גבי חמורים, שחזור התרבות החומרית של תקופת המשנה והפעלות בנושא זה.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה