תפריט נגישות

סג"מ דן דניאל פלד ז"ל

רמת דוד

נוסד ב-1926 ע"י חברי קבוצת "בריסק", יוצאי רוסיה, רומניה ופולין, שאליהם הצטרפה קבוצת חברים שעבדה במגדל צדק. הקבוצה, שקיבלה את השם "קבוצת שרונה", התיישבה בתחילה ב"עין בידה" (המעיין הלבן) בוסתן נטוש סמוך. השם "שרונה" שונה אח"כ ל"עיינות" ע"ש שלושה מעיינות שהיו בסביבה. ב-1931 התאחדו עם קבוצת גורדוניה א' מפולין. ב-1954 עברה קבוצת השרון יחד עם חלק מחברי גבת לקיבוץ יפעת, והגבעה כולה עברה לבעלות קבוצת "עיינות". ב-1955 שונה שם הקבוצה לקיבוץ רמת דוד ע"ש דוד לויד ג'ורג', ראש ממשלת בריטניה שבתקופת כהונתו ניתנה הצהרת בלפור. היישוב נבנה בסיוע יהודי אנגליה, שביקשו להנציח את דוד לויד ג'ורג'.
מספר הנפשות: כ-650.
ענפי כלכלה: כותנה, גרעינים, עגבניות, מספוא, מטעים, לול, רפת, מפעל מתכת לייצור מיכלים מהדקים לכותנה וציוד נלווה, רמס"ע (מערכות הובלה למכוניות גדולות), מערכות השקיה "עיינות" למגדלי כותנה, מיכלים להוצאת אשפה. מפעל למזגני מכוניות. פאב דיסקוטק.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה