תפריט נגישות

רס"ל אליהו בסון ז"ל

אלי, קוים לדמותו


טבעי הוא, כאשר משרטטים קוים לדמותו של אדם אחרי מותו, לציין את החיוב והיפה תוך הדגשת תרומתו של האיש לחברה. לגבי אלי קשה להגזים בכך, כל מי שיאמר לא תהיה אלא האמת הפשוטה, עובדות כמו שהן.

כאיש בדק מטוסים התחיל בעבודתו כטכנאי במעבדה האלקטרונית אך חיש מהר התבלט ברמתו המקצועית המעולה ובמגשר הניתוח הטכני עיוני, זאת בצרוף סגולותיו האנושיות ורמתו המוסרית העלוהו תוך זמן קצר לדרגת מבקר בכיר של המעבדה. בעבודה מסורה, בפיקוח קפדני, בהדרכה ובסיוע צמוד לראשי הצוותים והטכנאים העלה את רמת האיכות והאמינות של הציוד לשיאים חדשים.

בתפקידו זה זכה להערכה רבה מצד חבריו לעבודה כמו גם מהממונים ובמהרה התברר ששמו הולך לפניו אף מעבר לתחומי המעבדה, כך הפך אט אט ליועץ ולסמכות טכנית לכל מערך התחזוקה האלקטרונית של בדק מטוסים. הגיעו הדברים לכך שגם מפקחי האלקטרוניקה התעופתית שבמנהל התעופה האזרחית - משרד התחבורה נעזרו בו לא פעם בעצה וקיבלו בהערכה רבה את חוות דעתו בבעיות טכניות מסובכות.

היה זה אך טבעי שאיש מוכשר ובעל כשרונות כאלי יקודם במסלול המקצועי אירגוני בחברה, ואכן בהתאם להמלצות הממונים ומפקח האלקטרוניקה במנהל התעופה האזרחית, הועבר אלי ליחידת ההנדסה של אגף אביזרים שזה עתה הוקמה.

בתפקידו החדש במרכז הנדסה אלקטרונית העפיל אלי לפסגות חדשות והתגלה ככוח טכני שאין רבים כמותוגם בין אנשי הסגל האקדמי בחברה. בפעילותו בתחומי הפיתוח והתכנון של מערכות אלקטרוניות חדישות ומתוחכמות. לא היה נושא שהיה למעלה מכוחו ולא היתה בעיה שלא מצא לה תשובה הולמת.

זה היה תפקידו האחרון של אלי בבדק מטוסים ועוד שנים רבות נהנה אנו חבריו לעבודה מהפירות המבורכים של יצירתו.

"והצנע לכח....". לא היה זה ציווי לאלי, אלא חלק טבעי ובלתי נפרד מאישיותו. מזגו השקט והאדיב הקרין על סביבתו והשרה אווירה נינוחה ורוגעת גם בשעות קשות של מתח ועצבנות. לא היה עוד איש אהוד כמותו בבדק, מופת לידידות למסירות ולאחריות.

בנופלו בשדה הקרב בסיני במלחמת יום הדין, השאיר מאחוריו בבדק מאות ידידים אבלים ובאגף אביזרים נפער חלל שלא ימולא.

ליבנו עם בני משפחתו שאבידתם הכבדה מרה משאול ואין בפינו נחמה ....

תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.

מקום העבודה - תעשיה אוירית

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה