תפריט נגישות

רס"ן דן דני פסח ז"ל

מפרי עטו

אלבום תמונות

על משטר ומשמעת / פסח דןיוני 1965בדברי כאן רוצה אני למתוח ביקורת ולהציע הצעה בקשר למשטר והמשמעת השוררים כיום בפנימיה. לדעתי השיטה של המשטר החינוכי צבאי עליה מדובר בפרוספקטים ובעל-פה נכשלה כשלון גמור. (אל ישתמע מכך שאני שולל לגמרי שיטה זו) במה מתבטא כשלון זה?

הכשלון מתבטא בכך שהמשטר הוא אינו חינוכי ואינו צבאי. כפי שהדברים נראים לי שוררת הפקרות גמורה בכל מה שנוגע למשמעת בפנימיה, חניכים עוברים עבירות ואינם באים על "שכרם", חניכים אינם נשמעים למפקדים, ויכוח עם מפקד והתחצפות משוללת כל רסן הם דברים של יום יום ושעה שעה. הדברים אף מתבטאים בהופעה חיצונית מחוץ לפנימיה בלבוש אזרחי.

אפשר לראות חניכים (ואף ממחלקות צעירות) משוטטים על שפת הים מרכיבי משקפים כהות כשהסיגריה תחובה באלכסון בין שפתותיהם, או זוג חניכים צעירים מסובים ליד שולחן קטן במרתף של בית סי"קא עם כוס משקה וסיגריות כמובן. האם כך חייב להופיע ולהתנהג חניך פנימיה הנחשב לחלק ממיטב הנוער, נער שהתנדב מרצונו הטוב החייב לשמש דוגמא לבני גילו, לכן אין פלא בכך שמחלקה בוגרת פורקת עול משמעת ובוגרי פנימיה גורמים לבזיונות שלא ישוערו (בודדים אמנם) בזמן שירותם הצבאי. הסיבות לכך הן שהשיטה החינוכית-צבאית אינה מפורשת נכונה על ידי החניכים וכן על ידי המדריכים.

כוונתה של השיטה היא להשליט משטר שבו על החניך לא לבצע פקודות תוך איום בעונש ותוך פחד אלא מתוך הכרח שבהכרה, אך זה פותח פתח לויכוח הגורר התחצפות ואי ציות ... וכשאין תגובה על התחצפות ואי ציות או שהתגובה היא לא מספקת נפתח פתח לעבירות חדשות. כמו כן אין מספיק חינוך לחלוציות ולא מודגש מספיק ערכה של ההתנדבות ושמוש הדוגמא לשאר הנוער.

לאחר שמניתי את הסיבות למצב השורר בפנימיה ובקרב חניכיה ברצוני להציע כמה הצעות לשיפור המצב.

לדעתי יש ליצור משטר חמור לגבי שתי המחלקות הצעירות. כלומר שבשנתיים הראשונות יהיה החניך במשטר חמור ובמשמעת חזקה, אין כוונתי לשלילת חופשות או להשלטת טרור אלא השלטת משמעת גם "דרך הרגלים" ולא רק "דרך הראש" בשעת הצורך, ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אחרי שנתיים כלומר בשנה השלישית אפשר להרפות מעט את המתח אך במידה כזו שלא תגרור התפרקות ולאט לאט לקראת השנה הרביעית להרפות לגמרי. דוגמא להצלחה של שיטה כזו אנו מוצאים בבית הספר לקציני ים בעכו. שם בשנתיים הראשונות מצוי החניך במשטר חמור הרבה יותר מאשר בשנתיים האחרונות.

הצעה נוספת היא לנסות למצוא בין המדריכים הבאים לפנימיה כאלו בעלי ניסיון בהדרכת נוער. כי עבודה עם נערים שונה בהרבה יותר מעבודה עם חיילים, או לתת להם את ההכשרה וההדרכה המתאימה לעבודה עם נוער.

לסיכום. המצב הנוכחי של המשטר והמשמעת בפנימיה הוא מתחת לכל ביקורת ומצב זה אפשר לתקן על ידי שינוי שיטת המשטר כלומר להחמיר במשטר לגבי חניכי השנתיים הראשונות, לחנך יותר לחלוציות ולהדגיש את ערך ההתנדבות והשימוש לדוגמא לשאר הנוער. וכמו כן ניסיון והכשרה מתאימה של המפקדים מכל הדרגים בעבודה עם נוער.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה