תפריט נגישות

סרן גידי (גדעון) ראש ז"ל

דברים לזכרו - מאת אחותו שולי


מה הם יחסים עם אח שאיננו?
בעצם הם יחסים מאוד אינטימיים -
אתה מלמעלה הרי רואה הכל.
הרבה אינני צריכה לספר לך, כי אתה כבר יודע.
יושב לך במרומים
וקשוב אלינו
פנוי תמיד.
לא קורה שאני פונה ואתה עסוק,
לא קורה שאני מחפשת ואתה אינך -
אתה תמיד ישך.
במערכת יחסים עם אח שאיננו כאן כבר עשרים שנה -
בשבילי לא נשארת בן עשרים ושלוש שנה,
בשבילי גדלת, בגרת ופניך הבוגרים נותרו יפים.
אולי שיבה זרקה בצעדיך.
נכון, לא נשאת אישה. וילדים לא נולדו לך,
לא למדתי באוניברסיטה ולא היתה לך קרירה מזהירה,
אך בגרת כפי שבגרתי אני.
אני מספרת לך וכשאינך עונה
אני מתאמצת לדמין מה היית אומר.
אני לא צריכה לספר עובדות, אתה הרי רואה
אני רק משותפת במחשבות.
ואלה יחסים אינטימיים בין אח לאחות.
אתה כבר עשרים שנה חסר כאן למטה,
אבל עשרים שנה זמן כל כך למחשבה ביחד למעלה,
וזו מערכת יחסים בהחלט שונה עם אח שישנו ואיננו.

שולי כסלו
אחותו של גדעון ראש ז"ל

מתוך בטאון יד לבנים
תשס"ד 2004

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה