תפריט נגישות

טוראי יהודה (ליאון) שפייר ז"ל

הכשרת גניגר

מספר החברים: חברים אחדים מהכשרה שמנתה 26 חברים.
מוצא החברים: חברת נוער ארצישראלי ה' בגניגר.
שייכות תנועתית: ‘הנוער-העובד’ / ‘התנועה-המאוחדת’.
משק ההכשרה: גניגר (מנובמבר 1946).
תאריך גיוס לפלמ"ח: 00, יוני, 1948.
תאריך שחרור:
יחידה צבאית (פלוגה, גדוד): גדוד העמק (1) בחטיבת 'יפתח'.
מסגרת הגיוס: הכשרה מגוייסת.
במהלך הפרק הצבאי שהו ב:
התחברות אל קבוצה/קבוצות במהלך השירות: הצטרפו לחברת נוער עולה מרומניה ששהתה בניר-עם, לקראת הקמת קבוצה חדשה ("קבוצת שלמה"). לפי עדות חבר ההכשרה הצטרפה הכשרת ‘התנועה-המאוחדת’ מגזר להכשרת גניגר בראשית הגיוס.
פרטים אודות ההכשרה: קבוצת החמישה היו גרעין לקבוצה בת 22 אנשים (יחד עם הכשרת גזר) שנקראה - הכשרת גניגר. רוב חברי ההכשרה המקורית לא התגייסו, אלא עברו ביוזמת 'חבר הקבוצות' למחנה "זרעים" (מעיין-חרוד), ששימש כמקום הכשרה לפני עלייה להתיישבות. החברים שהתגייסו הצטרפו גם הם אחרי גיוסם למחנה זרעים.
במלחמת העצמאות: ההכשרה שירתה בגדוד העמק (1) בחטיבת 'יפתח' וחבריה לחמו בקרבות הגליל העליון, בקרבות לטרון ובנגב.
המשך התיישבותי (יישוב חדש, השלמה): ב- 1949, לאחר שחרורם, הצטרפו המגוייסים ל"קבוצת שלמה" במעיין-חרוד. הקבוצה התפרקה כעבור שנה וחצי, חלק מחבריה חזרו לניר-עם ('חבר הקבוצות'), אחדים השלימו את חמדיה ('חבר הקבוצות') ואחרים הצטרפו למושבים שונים.
הנופלים במלחמה:
אלנקיה משה ז"ל - בקרב מלכיה, מאי 1948.
כהן ניסים ז"ל - בקרב אל בורג' בחזית לטרון, יולי 1948.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה