תפריט נגישות

טוראי פדהצור "פדי" זוארץ ז"ל

פקודת 'מבצע יואב'

א. כוחות: .
לרשות מפקד חזית הדרום יגאל אלון הועמדו הכוחות הבאים: .
- חטיבת 'גבעתי' - 5 גדודים. - חטיבת 'הנגב' - שלושה גדודים. - חטיבת 'יפתח' - שני גדודים. - מחוז השפלה - שלושה גדודים מרחביים. - חטיבה 8 - גדוד משוריין 82 וגדוד הפשיטה 89. - מחוז הנגב - שני גדודי חי”מ. - מחוז השפלה - שני גדודי חי”מ. - חיל-אוויר
- תותחנים.
ב. מטרות המבצע:.
1. הקמת רצף גיאוגרפי בין מרכז המדינה לנקודות ההתיישבות בנגב.
2. מיגור הכוח המצרי במרחב חזית ד'.
3. יצירת הפרדה בין הצבא המצרי לצבא הירדני (באזור הר חברון)..
ג. השיטה:.

בשלב הראשון - חיסול כוחות האוייב בגיזרת עיראק-סויידאן בית-ג’ברין.

א. ניתוק כוחות האויב ופיצולם בגיזרת מג'דל-אשדוד-פלוג'ה-בית-ג’ברין.
1. ממזרח, באמצעות טריז בין עיראק-מנשייה לבית-ג’ברין.
2. מדרום, באמצעות טריז בקירבת בית-חנון.
3. כיבוש משלט 113 ו'משלט ה'הצטלבות'.
4. התבססות על הגבעות החולשות על כביש מג'דל-אשדוד, מזרחית לחמאמה.
5. כיבוש משלטי 'דרך בורמה' המצרית (בין עיראק-סויידאן לעיראק-מנשייה).
6. חסימה באש בין כרתיה ומשלטי ברור-חייל.
ב. כיבוש פלוג'ה ועיראק-מנשייה בידי הכוחות המכתרים והמקיפים.
ג. פתיחת מעבר לנגב..
ד. ערעור מערכת האספקה של האוייב..
ה. פגיעה בבסיס אוויריית האוייב..
ו. הרעשה אווירית של מרכזי האוייב..
חלוקת התפקידים: א. מחוז השפלה:
לתפוס ולהחזיק באמצעות הכוחות את המשלטים הבאים:
- קו יבנה -בית-דאראס. - משלטי ג'וליס, 105, נגבה, 95, איבדיס, ג'אלדיה. תל א-צאפי - סומיל - זיתה.
ב. מחוז הנגב:
לתפוס בכוחות המגוייסים את המשלטים הבאים:
- המשלטים בצפון ובמזרח: תל א-חסי, תל-קונייטרה, תל-מחאז, תל-נג'ילה, תל-מוליחה, משטרת שובל, משלט משמר-הנגב.
- לתפוס את המשלטים הדרום-מזרחיים בסביבות ביר-עסלוג', ולקבל את האחריות לכל מרחב הנגב.
- לתפוס משלטים בקו בארי-גברעם, על-פי הנחיית חטיבת 'יפתח'.
- להבטיח את שדות התעופה דורות ורוחמה.
- לתפוס (חטיבת 'יפתח') את משלט סעד, ואת משלטי ברור-חייל (חטיבת הנגב).
ג. חטיבה 5 - 'גבעתי':
1. תתפוס את הקטע שבין עיראק-מנשייה לבית-ג’ברין ותתבסס בו, במגמה לחסום ולנתק את כביש בית-ג’ברין -פלוג'ה, ובאמצעות כיבוש חירבת-אראי ומשלטים סביבה. מיקוש וחסימת הכביש.
2. תתפוס ותתבסס במשלט 113 ומשלט 'ההצטלבות', במגמת ניתוק כביש עיראק-סויידאן מג'דל.
3. תתפוס בגבעות השולטות על דרכי התחבורה מג'דל-אשדוד, בקטע מזרחית לחמאמה, ותתבסס בהן במגמת ניתוק הערים הנ"ל.
4. תתפוס את כרתיה , חאתה וג'וסיר ותחזיק בהם - בעוצמה של גדוד אחד.

ד. חטיבת פלמ"ח 11 - 'יפתח':
1. תתפוס ותתבסס במשלטים מתאימים בקירבת בית-חנון, במגמת ניתוק כביש ומסילת-הברזל מג'דל-עזה. 2. תתפוס, באמצעות 60 הצרפתים שיצטרפו, את משלט סעד. . חטיבת פלמ"ח 12 - 'הנגב':
1. גדוד 9 ('הפשיטה') יתקוף את דרכי התחבורה וריכוזי תחבורה של האוייב בקטע מעזה לאל-עריש. 2. פגיעה במיתקני אוויריית האוייב. 3. גדוד 8 יתפוס את משלטי ברור-חייל ויחזיק בהם. 4. גדוד 7 יצורף לחטיבה 8 וישמש כחיל-רגלים הפועל במקום טנקים.

ו. חטיבה 8 (בצירוף גדוד 7 מחטיבת הנגב):
1. כיבוש משלטי 'דרך בורמה' המצרית
.2. הכנעת פלוג'ה ועיראק-מנשייה.
ז. תותחים:
1. לחטיבת 'גבעתי': 3-2 סוללות 75 מ"מ, שתי סוללות 65 מ"מ, 4 תותחים 20 מ"מ, ומרגמות כבדות 2. לחטיבת יפתח: שני תותחים 20 מ"מ, סוללה של תותחי 75 מ"מ, וסוללת תותחי 65 מ"מ. 3. לחטיבת הנגב: תותח אחד 20 מ"מ למשלטים הצפוניים, וסוללה אחת של תותחי 65 מ"מ למשלטים הצפוניים.
4. למחוז הנגב: תותח 20 מ"מ למשלטים הצפון-מזרחיים.
יצחק רבין ,קצין המבצעים.
האויב:

המערך המצרי היה מורכב משלושה קווים: רפיח-אשדוד; מג'דל - בית-ג’ברין; בית-ג’ברין -בית-לחם, שהיו נעדרים עומק אופרטיבי. הנחת הפיקוד המצרי הייתה שאין בכוחו של צה"ל לבצע פריצה, שתסכן את אחיזתם בשטח.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה