תפריט נגישות

טוראי פדהצור "פדי" זוארץ ז"ל

המודיעין במבצע יואב

לקראת המבצע ובמהלכו הייתה למיפקדת המבצע תמונה מהימנה של היחידות המצריות ושל הכוחות המקומיים: מיקומן, כוחן המבצעי.
לראשונה במבצעי צה"ל, פעלה מחלקת מודיעין, שהפעילה מערך של השגת מידע, באמצעות יחידות-משנה. אלה סיפקו מידע שוטף, לרבות דו"חות מודיעין יומיים. מקורות האיסוף היו: .
- סיורי-אוויר, סיורי-קרקע ותצפיות.
- צילומי-אוויר, שנעשו ממטוסי חיל-האוויר.
- מפגשים קבועים להחלפת מידע בין הקמ"נים החטיבתיים..
- האזנה: זרובבל ארבל הטיל על המ"פ מוטקה בן-צור להפעיל יחידת האזנה. בן-צור אסף מכשירים מתאימים והביא איתו אנשים שהכיר וכך הוקמה היחידה, שסיפקה מידע מעולה. בהמשך, קיימה היחידה האזנה גם למפקד 'כיס פלוג'ה'..
- מידע שנאסף מחקירת שבויים. אחד האנשים (גור-גרשזון) הצליח לערוך מיפוי של הקצינים המצריים בכל היחידות.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה