תפריט נגישות

טוראי צבי זייף ז"ל

צבי זייף
בן 36 בנפלו
בן חסיה וחיים
נולד בפולין
בי"א בטבת תרע"ב, 1/1/1912
התגורר בתל יוסף
שרת בחיל השריון
יחידה: חט' 645, גד' 142
נפל בפעילות מבצעית
בכ' באלול תש"ח, 24/9/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: משלט מידיה
באזור מרכז הארץ והשפלה
מקום קבורה: גבעתיים - נחלת יצחק

קורות חיים

זיף צבי בן חיים וחסיה. נולד בשנת 1912 בברסלב, פלך וילנה, פולין. למד ב"ישיבה" עד גיל 16. בגלל מצבה הדחוק של המשפחה נאלץ להפסיק את לימודיו, שכן היה הבכור במשפחה, ותמך בהוריו. הוא לא מצא סיפוק לנפשו בעבודה בלבד ונעשה פעיל בסניף "החלוץ" בעיירתו, שהיה ירוד מאד, ועשה הרבה למען הקרנות הלאומיות. שירת שנתים בצבא הפולני, ובפרוץ מלחמת 1939 לחם בשורותיו נגד הצבא הגרמני. נלקח בשבי על-ידי הרוסים. ברוסיה נתגלגל ממחנה למחנה וסבל רעב וקור. עם התארגן הצבא הפולני ברוסיה יצא עמו. הוא עלה לארץ ב-1944.

בבואו לארץ עבד שנה אחת בקיבוץ תל-יוסף, התערה יפה בעבודתו, אבל בגלל הרגשת-הבדידות עזב את המשק ועבד כרפתן ברמת-גן. הצטרף ל"הגנה". השתתף בכיבוש תל- ליטוינסקי, חיריה ועוד (היה בין הראשונים שיצאו לקוים, עוד בהיות "הירקון" הקו). לצבא ההגנה לישראל התגייס גיוס מלא, אף-על-פי שעל סמך עבודתו החיונית כרפתן במשק פטור היה אז מגיוס. הוא אמר : "אם אני, חייל מאומן, לא אלך - מי ילך ?!" ער, זריז ומלא-מרץ. מילא את כל תפקידיו באמונה ובמסירות.

נפל בתקופת ההפוגה השניה במשלט מידיה בכ' באלול תש"ח (24.9.1948). נקבר בנחלת-יצחק ב- 26.9.1948.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה