תפריט נגישות

רס"ן לוי פיגנבוים ז"ל

אינני שוחר מלחמה


לחיילי הפלוגה

עומדים אנו על סף סיום הדרך המשותפת ולפני תחילת דרכים חדשות. תקופה יפה ועשירה עשינו יחד, רבת מעשים וחוויות.

"פלוגת צנחנים!" לוחמים מעולים, היודעים לאהוב ולחיות זה עם זה, היודעים לאהוב את הארץ הזאת והבטוחים בצדקת דרכם בצנחנים.

אלו העקרונות לפיהם הלכתי, וכך רציתי לראותכם בסיום. האם הושגו שאיפות אלו? דומני שכן, אך זאת נוכל לדעת רק בהמשך הדרך, כשתמשיכו ללכת ברוח הפלוגה, כמפקדים וכחיילים בפלוגה המסייעת.

איננו שוחר מלחמה, אך אם נכונו לנו עוד מלחמות - הייתי רוצה ללכת אתכם לכל משימה ולכל מקום אליו נישלח.

עלו והצליחו!!!לוי פיינגבוים, המ"פ

(מתוך עלון פלוגה ד', פברואר 71)

(מתוך "ואחר האש - קול דממה דקה", לזכרם של חללי מועצה אזורית הגליל התחתון)

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה